Lịch khám của bác sĩ phòng khám Mammi – Tháng 05/2021

THỨ

BÁC SĨ PHỤ TRÁCH

Thứ 2

17g30- 20g30

Bác sĩ Loan – Bác sĩ Chọn

Thứ 3

17g30- 20g30

Bác sĩ Hùng

Thứ 4

17g30- 20g30

Bác sĩ Loan – Bác sĩ Chọn

Thứ 5

17g30- 20g30

Bác sĩ Hùng

Thứ 6

17g30- 20g30

Bác sĩ Loan – Bác sĩ Chọn

Thứ 7

Sáng :17g30- 20g30

Chiều 17g30 – 20g30

Buổi sáng: Bác sĩ Loan

Buổi chiều: Bác sĩ Chọn

Chủ nhật
Sáng 8g00  -11g00

Bác sĩ Hùng

Trả lời